ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА

Име на играта: „Изкуство фотография“, възраст на децата: 6-7 години, 16 деца

Цел: Децата да усетат различните видове емоции, които  предизвикат картина или фотографска снимка. Чрез играта с робота децата се ориентират, разглеждат възможните ходове за достигане на крайна цел и стигат до решения. По забавен начин достигат до резултат на поставената задача.

Задачи:

 1. Запознаване с основни понятия от изобразителното изкуство и фотографията. Прилики и разлики между двете.
 2. Формиране на умения за прилагане изследователски поведения. Емоцията уловена в миг от нашите очи и ,, окото‘‘ на фотообектива и запазена във времето. Анализ на резултати след извършен опит.
 3. Да следват алгоритъм, да анализират. Да дават определения на понятия аргументирано. Да доказват своята гледна точка.
 4. Да усетят и осъзнаят емоциите , които носят рисунка и фотографска снимка.
 5. Да сътрудничат в екип.

Описание на робота

Играта е проведена с робот Clementoni. Роботът има голяма точност на движение и е интересно за деца от тази възрастова група да го управляват. Приемат робота като свой приятел. Може да се използва и друг вид робот, съобразено с потребностите на децата от групата.

Съдържание на играта

Робот, платка-мрежа с големина по желание на провеждащия играта, съобразена с хода на робота в сантиметри на квадрат. Карти, фотографски снимки, емотикони за оценка.

 

Описание на игровата подложка –  платката

 

Квадрати с размер 30 см2- 20 броя (5 броя в редица, 4 броя в колона), 1 квадрат Старт и 3 празни; цветни карти:

 • Зелен цвят- 4 броя
 • Оранжев цвят -4 броя
 • Червен цвят- 4 броя
 • Розов цвят- 4 броя

Общо 16 броя карти.

Картите са номерирани от 1 до 4  всеки цвят и са поставени произволно върху платката.

По четири броя карти за изтегляне, също номерирани от 1 до 4 от цвят.

Общо 16 броя карти като зад всеки цвят има фотографска снимка с изобразена различна тематика.

 • Зелен цвят-природни пейзажи;
 • Оранжев цвят- животински видове;
 • Червен цвят- замърсяване на природата причинено от човека; агресивни постъпки на дете към дете; на дете към животно;
 • Розов цвят- Семейна снимка на всяко дете(от семейното дърво в групата)
 • Карти номерирани от 1 до 8
 • За платката са използвани готови елементи от двуцветен пъзел.

Описание на игрова сесия

ПОДГОТОВКА

Провежда се беседа. Запознаване с различни видове фотоапарати / черно-бели снимки, дигитален и апарат за заснемане под вода/, разглеждане на фотографска лента, диапозитиви и снимки.

Децата са разделени на групи ( две групи по 8 участника), за да се избегне голям брой участници и загуба на интерес.  Чрез изтегляне на карта( от 1 до 8 )

се определя последователността за участие. Първият участник започва от квадрат Старт, всеки следващ продължава от мястото, на което е достигнал предходният участник.

 

START

Играта е проведена след педагогическа ситуация по изобразително изкуство и фотография.

Дете изтегля номерирана карта с цвят по желание. Проследява къде на платката има карта със същия цвят и символ и програмира робота, за да стигне до съответния сектор. Другите деца наблюдават и изчакват реда си.

Ако детето се затрудни може да поиска ,,Помощ от приятел“ и тогава децата от групата помагат. Целта на играта е всяко дете да стигне до съответната карта, след което да изтегли фотографската снимка от сектора. Да разгледа снимката и да опише чувствата, които е предизвикала у него.

 

СМИСЪЛ НА ИГРАТА

Чрез играта се развива емоционалната сфера на детето. Способността и умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции. Да се разграничават различните чувства, да ги назовават и определят правилно. Познавайки  емоциите, положителни или отрицателни, децата имат възможност да опознаят заобикалящия ги свят, да разграничат добро и лошо. Посредством  роботите се развива  интерес към технологиите с образователна цел.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ/КРАЙ на играта

В края на сесията участниците от групите си споделят, какво са усетили от снимката, която са изтеглили  и разказват истории.

Правилно или неправилно, красиво, приятно или грозно. Как може да предотвратим  дадената ситуация. Да дадат оценка на чувството, което са изпитали с емотикон.

Варианти

Играта може да бъде променена – с друг вид робот, големина на платката, избор на карти и цветове, изображения на фотографски снимки и емоции, които носят.

 

Ключови думи на това дидактическо предложение:

 РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ, ПРОСОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ, ТОРМОЗ, RoBy

Leave a Reply