Во рамките на проектот Robotics Versus Bullying на ниво на Општина Бутел основните училишта ООУ „Св.Климент Охридски” и ООУ „Живко Брајковски” како Амбасадори на училишта на НВО Пријатели во образованието, денес добија по две роботчиња за активности поврзани со проектот и унапредување на наставата. Следат обуките за иновативна примена на роботите во наставата и превенција од врсничко насилство.

 

Leave a Reply