ROBY 🤖 ги испраќа дечињата од ООУ Вера Јоциќ на заслужен распуст со лесна игра на меморија и редослед на настани, со помош на 👩‍🏫 Виолета Поповска и 👩‍🏫 Билјана Лазаревска. Тие и помогнаа на Оливија да се справи со училишното насилство 👏

 

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading