Продолжување на долгогодишната соработка со Тракийски Университет на меѓународен педагошки форум: „Човечки вредности и виртуелни предизвици во образованието“, во организација на ДИПКУ – Стара Загора, Република Бугарија.
Нашите претставници Бојан Василев и Мирослав Митиќ ги пренесоа искуствата од работа со роботи во Македонија на околу 400 наставници од Р.Бугарија.
Наука, професионалност, креативност, стручност, практичност, применливост, комуникација и многу нови идеи беа споделени во Албена. На оваа Меѓународна конференција учество имаа истакната педагози и научници од Австрија, Италија, Малта и Грција. Им благодариме на организаторите за поканата и прекрасната конференција.

 

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading