Labai svarbus dalykas yra mokinių motyvacija. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos pradinių klasių mokiniai sužinoję, kad bus organizuojamos integruotos anglų, matematikos ir robotikos pamokos, jų laukė su nekantrumu. Pamokų metu jie gerino mintino skaičiavimo bei anglų šnekamosios kalbos įgūdžius, dėliojo ir programavo robotuko kelią, įtvirtino skaičių pavadinimų rašybą anglų kalboje. Smagu buvo matyti, kaip vaikai bendradarbiauja tarpusavyje. Mokytojos pamokoje buvo tik stebėtojos ir pagalbininkės. Refleksijos metu mokiniai pasidžiaugė, kad pasisekė be streso, savo pasirinktu tempu, įvykdyti visus iškeltus tikslus. Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytoja Lina Kazakaitienė  

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading