Трета а група Шарено петле на ДГ Зорница вече активно се включва в работата по проектаРоботика против насилие. С децата се провеждат занимания, които развиват както творческия талант, така и научното любопитството на децата, както наблюдателността към околния свят и грижата за природата, така и себепознанието и личностното развитие.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading