Здравейте, уважаеми колеги!

Представяме ви инициатива на ДГ 66 “Елица“-Панчарево изложбаРобо

Арт“.

Зададохме идея на родителите съвместно с техните деца да изработят роботи от рециклируеми материали и отпадъци от ежедневието. Всички приеха предизвикателството с положителни емоции и осъществиха креативните си идеи. Представихме изложбата в музикалния салон на детската градина и участвахме с макетите в благотворителен базар в сътрудничество с неправителствена организация в с. Лозен. Събраната сума ще подпомогне възрастни хора и деца в нужда. Благодарим на родителите и децата за ентусиазма, инициативността и усилията в подкрепа на дейностите на ДГ66 “Елица“!

 

 

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading