Маја Китановска од ООУ Страшо Пинџур од Вевчани го прифатија предизвикот да кодираат – програмираат цела недела. Нашиот Еду робот се шета по континентите.
Кога добриот наставникот е инспириран да им пренесе нешто ново на своите ученици видот на роботот не е многу важен.
Еду Роботот Пипин успеа да им помогне на учениците да се прошетаат по континентите и да ја освојат пирамидата на чувствата.
 

            

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading