Правилният път избрах

и геометрични фигури събрах,

и от тях приятел нов

сътворих с любов.

Име му избрах

и с него си играх.

Робо се нарича и всички ни обича.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading