Правилният път избрах

и геометрични фигури събрах,

и от тях приятел нов

сътворих с любов.

Име му избрах

и с него си играх.

Робо се нарича и всички ни обича.

Leave a Reply