Знаещи, можещи, креативни, любопитни

Такива са малките ученици от 2. и 3. клас от ОУСтефан Пешевгр.Севлиево, работещи по ПроектРоботика срещу насилие“. Днес бяха изключително доволни и щастливи от срещата си с гжа Иглика Ангелова.

Поздравления, мили деца, за показаните умения и компетентности! Благодарим Ви, гжо Ангелова!

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading