Интегриран урок на тема “Роби и правилото на стълбичката” с учениците от 4. клас на ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”. Децата използваха знания по компютърно моделиране и работата с програмируемия робот, за да усвоят “Правилото на стълбичката”. STEM подходът, работата в екип и ученето чрез преживяване направиха лесно и разбираемо правилото по математика. Учениците програмираха роботчето, моделираха правилото с цветни пръчици, измерваха, пресмятаха, създаваха проекти на Scratch. Разнообразието от STEM дейности зареди децата с емоции, провокира тяхното мислене, даде им възможност да оценят резултатите от споделената работа в екип.

 

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading