Учениците от ОУСтефан Пешев” – гр. Севлиево учиха английски език с Роби. Роботът помогна на децата от 2. В клас да преговорят цветовете, 4. Б и 4. В клас играхаСаймън каза: Роби върви ……, за да достигнеш квадратче с номер…”. Всички бяха много доволни, показаха колко много знаят, а Роби остана без дъх.

Роби е безценен приятел!

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading