Честита 2022 година !

Да е ползотворна, колеги !

Аксиомата през погледа на собствената им опитност

Тема, начало, тласък, интензивност, активност, мисъл, смисъл, план, впечатления и ето, то се превърна в цяло познание. Доказваме го!

Усилията са с мисъл с РОБИ!

IV- та група, ,,Калинка

ДГ 66 ПанчаревоСофия

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading