Бъдещите първокласници в ОУСтефан Пешевсе запознаха с Роби. Показаха му, че вече са големи, познават буквите и цифрите, дори могат да четат! Вече имат нов приятел, който ще им помага да откриват много нови неща!

Добре дошли, мили деца, в нашето училище!Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading