Роби посети първа групаДелфинче“,

от 180 ДГЗайченцето бяло“-с.Герман.

За да им разкаже как се консервират храните.

Показа им как се консервира ябълката;

как да си направят сами изсушени ябълки.

Разказа на децата как се съхранява през зимата,когато не расте в плодовата градина(на компот,на сладко,на чай).Заедно направиха компот от ябълки.

За благодарност, децата показаха на Роби,какво са разбрали,като му показаха игра с Роби Пчелата,как откриват ябълката в нейните форми на съхранение и консервиране!

Децата бяха впечатлени от Роби и изявиха желание да си направят вкъщи с мама и татко!Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading