Учител за един ден

с кака Светла и батко Божидар

в 34 ДГ 34 “Брезичка“.

МатематикаМодул 3

Програмиране за децапрости алгоритми в последователни действия

/ / в определена последователност и ред.

За да нахрани гладната мишката, която върви само по определен, предварително зададен ход, всеки трябва даизчислиброя ходове на мишката и посоките на движение, за да може тя да си изяде кашкавалчето.

Успешното достигане доцелтабеше посрещано от бурни овации от всички зрители!

Кака Светла /госпожица Светла Аврамова/ е наймладият учител в

Софийска математическа гимназия!

С батко Божидар те показаха на малките Калинки, че математиката е навсякъде около нас и във всичко можем да открием математика!

Кой знае, възможно е, един ден и те да станат възпитаници на Математическата гимназия, като тях, нали?

Този модул, по който днес малкитеКалинкивъзпроизвеждаха определен алгоритъм, е свързан с проекта, по който работим в групата – “Роботика срещу насилие” /Еразъм+/.Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading