Учител за един денс кака Светла и батко Божидар

в 34 ДГБрезичка

Модул 1 – Сензорна математика

Златно правило в дидактикатадоколкото е възможно, ученето да бъде преживяно сетивно.

Взаимовръзка и единство между сетивното и логическото познание с малките рошави телчета направихме цифрите на числата като модел, а с мекия пластичен материалобемните форми на цифрите, изобразяващи числата 1, 2, 3, 4….

За цифрата на числото нула направихме топче, сплескахме го и го промушихме с пръст, за да видим, че в колелцето, което се образува няма нищотова е нула!

Забавно е!

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading