A treia serie de cursanți din Brașov a participat la cursul organizat în perioada 30 martie – 7 aprilie 2022. Și de această dată, organizarea a fost realizată de Casa Corpului Didactic, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, iar Asociația Sinaptica a asigurat susținerea prelegerilor. Deși teoretic și organizat în format online, cursul a oferit profesorilor participanți posibilitatea de a identifica soluții pentru o interacțiune mai bună cu familiile și pentru a gestiona unele situații neplăcute care implică elevii.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading