Author: Vaida Siauciune

ООУ Св.Климент Охридски

Во рамките на проектот Robotics Versus Bullying на ниво на Општина Бутел основните училишта ООУ „Св.Климент Охридски” и ООУ „Живко Брајковски” како Амбасадори на училишта на НВО Пријатели во образованието,…

Училиште Живко Брајковски

Во рамките на проектот Robotics Versus Bullying, ООУ Живко Брајковски како Амбасадор училиште на НВО Пријатели на образованието денес ги доби двете роботчиња за активности поврзани со проектот и унапредување…