W ubiegłym tygodniu Stowarzyszenie ARID wzięło udział w ostatnim spotkaniu projektu RoBy – Robotics vs Bullying. Spotkanie odbyło się w Bukareszcie w Rumuni przy udziale partnerów z Włoch, Polski, Hiszpanii, Północnej Macedonii, Litwy, Bułgarii i Turcji. Było to spotkanie kończące projekt który trwał 3 lata i wypracował niezwykle interesujące rezultaty w postaci metodologi wykorzystania robotów w przeciwdziałaniu przemocy wśród dzieci.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading