Stowarzyszenie ARID organizuje konferencję upowszechniającą w ramach projektu RoBy. konferencja poświęcona jest prezentacji celów i rezultatów projektu, ale także przedstawieniu istotnych dla projektu RoBy tematów. Odbędzie się również dyskusja na temat pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Konferencja odbędzie się 5.06.2023 r. w Krakowie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem lacjum@lacjum.org

Leave a Reply