24.01.23

ДГ 66 „Елица“ – Панчарево; 3 група „Пинокио“

Есента през детските очички и ръчички

Зима е, но без сняг. Времето е необичайно топло. Духат силни ветрове. Вали дъжд. Как децата съхраниха спомена за ЕСЕНТА?

По време на заниманието децата работят в екип. Разиграват ситуации с ROBY и отговарят на въпроси: „Как се чувстваш?“ , ,,Какво мислиш?“, ,,Какво научи като полезно поведение?”, ,,Сам ли се справи или с помощ с поставените задачи?“

 

rpt

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading