19.02.2023

ДГ 66 „Елица“ Панчарево, град София

2 група „Синчец“

Морско пътешествие

Децата разказват за познати морски обитатели: акула, кит, морско конче делфин. По характерни белези разграничават бозайници и риби. След указания от страна на учителя и с помощта на роботизирана играчка откриват в мрежата и разпознават съответния морски обитател.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading