ОУ „Георги Димитров“ , Босилеград,

Проект „Роботика срещу насилие“ в часа по математика

С много емоции и ентусиазъм ученици от 1 клас демонстрират екипна работа с ROBY в часа по математика.

 

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading