На 11.01. 2023 г. В ОУ «ст.Пешев» град Севлиево Ученици

от Ученици от 3г и 4г клас в нетрадиционен урок показват

колко хубаво е до себе си да имаш верен приятел, пеят,

рецитират, подскачат и се забавляват с ROBY, в урок – игра

„Предизвикателства с Роби“.

ОУ СТ. ПЕШЕВ има спечелено звание “ИНОВАТИВНО

УЧИЛИЩЕ” – Календарният план за дейности се казва

“КУКЛА И КОМПЮТЪР” и е разработен след тренингите по

проекта Robotics v/s bulling.

 

 

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading