Stowarzyszenie ARID przygotowuje się do kolejnej sesji pilotażowo-dysseminacyjnej w kilku szkołach w Polsce.
Association ARID is preparing another pilot/dissemination sessions in few schools in Poland.

Leave a Reply