IU mokytoja G.Guobužienė

Po vasaros atostogų į „Voveriuko“ grupę vėl sugrįžo Robis. Žaidėme žaidimą „Emocijų kelias“. Pirmiausiai pakalbėjome apie jausmus ir emocijas.  Aiškinomės, kokia emocija pavaizduota laukelyje, kaip jaučiasi paveikslėlyje pavaizduotas vaikas. Kalbėjome, kad kartais kyla nemalonūs jausmai, o kaip smagu patirti džiugias emocijas! Žaisdami vaikai rinkosi spalvą, programavo, kad robotukas nukeliautų iki tos spalvos, toliau pasiektų tos pačio spalvos raidę, tada rastų pavaizduotą emociją, prasidedančią ta pačia raide. Vaikai apibūdino pasiektą emociją. Kalbėjome, kaip vaikas tuo metu jaučiasi, kaip galime praskaidrinti blogą nuotaiką. Pažinti jausmus ir emocijas su Robiu daug smagiau.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading