Živilė Taločkienė

Ikimokykliniame amžiuje svarbu mokytis kontroliuoti savo emocijas, bet jokiu būdu jų neslopinti ir neužgniaužti. Šiame amžiuje reikia padėti vaikams suprasti, kad jausti visas emocijas yra normalu, ir paaiškinti, kad jie turi išmokti jas reikšti neskaudindami kitų. Nėra „gerų“ ar „blogų emocijų“, būna tik tinkamas arba netinkamas elgesys užplūdus emocijoms.„Meškiukų“ grupės vaikai kartu su Robiu žaidė žaidimą „Ar žinai, kaip aš jaučiuosi“? Vaikai rankomis užsidengia veidą ir sugalvoja, kokią emociją nori pavaizduoti, kai atsidengia veidą, draugai turi atspėti, kokia tai emocija. Vaikai kartu su Robiu ieškojo atitinkamo emocijų paveikslėlio, įvardijo emocijas ir diskutavo, kodėl jie kartais taip jaučiasi. Nukeliavę iki suvaidintos emocijos, vaikai tęsė kelią iki emociją atspindinčios spalvos raidės.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading