Împărțiți în două grupe, elevii au exersat formarea de propoziții pornind și utilizarea semnelor de punctuație, pornind de la o imagine reprezentând un anumit obiect. Sub îndrumarea doamnei profesoare Roman Raluca și cu ajutorul lui RoBy, învățarea s-a transformat într-o activitate de echipă.

Leave a Reply