Stowarzyszenie ARID miało przyjemność uczestniczyć w konferencji poświęconej interwencji kryzysowej zorganizowanej przez OIK w Myślenicach. W czasie konferencji przedstawiliśmy narzędzia projektu RoBy doskonale nadające się do pracy w interwencji kryzysowej. Projekt RoBy wzbudził bardzo duże zainteresowanie które przełoży się na rozwój współpracy z innymi instytucjami, które wykorzystają nasze produkty do swojej codziennej pracy.

The ARID Association had the pleasure of participating in a conference on crisis intervention organized by OIK in Myślenice. During the conference, we presented the tools of the RoBy project, which are perfect for working in crisis intervention. The RoBy project aroused great interest, which will translate into the development of cooperation with other institutions that will use our products in their daily work.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading