Doamna profesoară Roxana Stoleru ne-a arătat o foarte interesantă abordare a intervenției lui RoBy la clasa a II-a. Aici, împreună cu doamna învățătoare Minodora Duru, au creat și pus în aplicare o activitate în care au combinat matematica și limba română. RoBy i-a ajutat pe copii să rezolve probleme de matematică (sumă, produs, dublu, triplu, etc.) și de limba română (ortograme și semne de punctuație). Au fost concepute 22 de sarcini (câte una pentru fiecare elev din clasă). Copiii au fost împărțiți în grupe de câte 5 sau 6.

Fiecare sarcină a fost scrisă pe câte un carton, numerotat de la 1 la 22. Fiecare carton avea scrisă pe o parte sarcina, iar pe partea vizibilă un număr din cele 22. În mijloc a fost așezat cartonul START, iar în jurul lui, cele 22 de cartoane.

La început toate cartoanele aveau vizibile numărul, iar după ce erau rezolvate sarcinile se punea cartonul înapoi, cu sarcina la vedere, pentru ca elevii să aleagă doar din cartoanele rămase nerezolvate.  Elevilor li s-au explicat regulile: din fiecare echipă va veni câte un membru, pentru a-l manevra pe Roby până pe cartonul dorit. În echipă se stabilește ordinea în care vor alege cartonul, precum și numărul dorit. După ce s-a ales un carton, echipa colaborează pentru realizarea sarcinii. Între timp, vine un membru din următoarea echipă pentru a alege un carton, se întoarce la echipă și rezolvă sarcina. După ce câte un membru din fiecare echipă a extras o sarcină, se continuă cu alt membru din prima echipă și tot așa, până când toți elevii au manevrat roboțelul. Copiii au colaborat bine în echipă, deoarece li s-a explicat, de la început, că membrii echipei se vor asculta între ei și vor rezolva împreună sarcinile. Fiecare echipă a primit ca premiu câte un puzzle, pe care l-a rezolvat în timp ce lucrau restul echipelor. Exercițiile au fost rezolvate, cu succes, în timpul orei de studiu de 50 de minute.
 
Am aflat că prezența lui RoBy a transformat toate problemele și exercițiile în provocări ușoare și plăcute. Abia așteptăm să aflăm vești despre alte experiențe!

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading