Факултет за образовни науки, УГД – Штип  и здружението „Пријатели на Образованието“ организираа работилница на тема: „“.
Во работилницата беа вклучени и студенти од Факултетот за информатика при УГД, Штип.
Покрај примената на роботиката врз основа на интердисциплинарно учење базирано на игра во одделенската настава, се промовираа и успешни примери од современите методолошки пристапи од модерната педагогија во процесот на креирање на квалитетни дигитални образовни игри, апликации наменети за ученици од одделенска настава.
 
 

             

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading