👌Преку едукативни текстови и игри будиме позитивни емоции и поттикнуваме емпатија и љубезност. Првачињата од I 2 од ООУ „Свети Кирил и Методиј“- Скопје, Центар со учителката Даниела Крстевска го одбележаа 13 Ноември, Светскиот ден на љубезноста‼️

        

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading