👯 На ден 07.10.2022 год. учениците од амбасадор училиштето ООУ Вера Јоциќ учествуваа во контактно училишната програма ,, Ѕвон” на Македонската национална телевизија.
 
Игравме, пеевме и се забавувавме 🎶💃🕺
 
👩‍🔬🧑🏼‍🔬Младите екологисти и истражувачи преку експерименти ни покажаа како да го спречиме загадувањето и да се грижиме за средината, преку проектот ROBY ни покажаа како да го спречиме насилството и 👩‍🦽👨‍🦽👨‍🦯 преку мотото “Еден свет за сите” ни покажаа дека сите деца заслужуваат дружење и фер шанса без разлика на различностите.
Спортистите и уметниците се претставија со нивната креативност и здрав начин на живот бидејќи тоа се учи од мали нозе.

        

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading