Category: Activities in North Macedonia

Малиот Чудесен Робот

Во месец април со учениците од I2одделение од ООУ Свети Кирил и Методиј како дел од проектот ROBY се реализираа активности по македонски јазик и математика, со малиот чудесен робот…

ООУ Св.Климент Охридски

Во рамките на проектот Robotics Versus Bullying на ниво на Општина Бутел основните училишта ООУ „Св.Климент Охридски” и ООУ „Живко Брајковски” како Амбасадори на училишта на НВО Пријатели во образованието,…

Училиште Живко Брајковски

Во рамките на проектот Robotics Versus Bullying, ООУ Живко Брајковски како Амбасадор училиште на НВО Пријатели на образованието денес ги доби двете роботчиња за активности поврзани со проектот и унапредување…