Akran zorbalığına karşı robotik projesi kapsamındaki faaliyetlerimiz Müdürlüğümüz KendinYap Atölyesinde devam ediyor..

Leave a Reply