Akran zorbalığına karşı robotik projesi kapsamındaki faaliyetlerimiz Müdürlüğümüz KendinYap Atölyesinde devam ediyor..

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading