W dniu 6.06.2023 Stowarzyszenie ARID zorganizowało w Krakowie podsumowująca konferencję upowszechnieniową dotyczącą projektu RoBy. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele z krakowskich i podkrakowskich szkół a także inne osoby zainteresowane tematem RoBy.

Leave a Reply