W dniu 6.06.2023 Stowarzyszenie ARID zorganizowało w Krakowie podsumowująca konferencję upowszechnieniową dotyczącą projektu RoBy. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele z krakowskich i podkrakowskich szkół a także inne osoby zainteresowane tematem RoBy.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading