Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Daiva Čeidienė

Šį kartą emocijų pažinimui panaudojome robotuką ir naują kilimėlį. Vaikams nauja emocijų pažinimo veikla labai patiko ir aktyviai į ją įsijungė. Jie patys rinkosi emocijų veidukus, keliavo iki spalvų, ieškojo raidelių. Žaisdami vaikai reiškė džiugias emocijas, sprendė iškilusias problemas ir ieškojo kelių tikslui pasiekti.

Projektą įgyvendina Panevėžio rajono švietimo centras bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis ir tarptautiniais partneriais „Erasmus+“ KA3 programos projektas „Roby” finansuojamas remiant Europos Komisijai.

 

Leave a Reply