Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Margarita Stasevičienė

„Drugelių“ grupės vaikai susipažino su programuojamu piešiančiu robotu „Bubble“. Sveikinosi su robotu plodami delnais, stebėjo jo reakciją į pūtimą. Mokėsi naudotis viena iš „Bubble Robot“ programėlės funkcijų „TANGRAM“, kūrė figūras, jas siuntė į „Bubble“, kad robotas jas nubraižytų.
Vaikams labai patiko naujos veiklos su robotuku.
Projektą įgyvendina Panevėžio rajono švietimo centras bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis ir tarptautiniais partneriais „Erasmus+“ KA3 programos projektas „Roby” finansuojamas remiant Europos Komisijai.
 

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading