W marcu 2023 roku w szkole podstawowej w Wólce Sokołowskiej odbyła się kolejna sesja pliotażowa gier opracowanych w ramach projektu RoBy. Zaangażowanie dzieci przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Będziemy kontynuować pracę z robotami ze względu na olbrzymie zainteresowanie i wpływ robotów na dzieci.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading