Stowarzyszenie ARID zorganizowało w Krakowie szkolenie upowszechniające dla nauczycieli z i studentów z Krakowskich uczelni pedagogicznych. Szkolenie odbywało się z wykorzystaniem platformy projektowej RoBY.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading