Stowarzyszenie ARID przeprowadziło szkolenie nauczycieli w szkole podstawowej w zakresie wykorzystania robotów w edukacji , a szczególnie w tematyce projektu czyli zapobieganiu przemocy wśród dzieci.

Leave a Reply