Stowarzyszenie ARID przeprowadziło szkolenie nauczycieli w szkole podstawowej w zakresie wykorzystania robotów w edukacji , a szczególnie w tematyce projektu czyli zapobieganiu przemocy wśród dzieci.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading