Proje faaliyetlerini her okulda gerçekleştirebilmek için müdürlüğümüz tarafından mobil robotik atölyesi oluşturulmuştur.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading