Association ARID has been promoting RoBy project during the dissemination event in the high school in Limanowa. There were present teachers, students and local policy makers. This even was an excellent ocasion for presenting our aims and objectives to the broader auditorium and encourage them to use our products.

Stowarzyszenie ARID zaprezentowało projekt RoBy podczas wydarzenia upowszechnieniowego jakie odbyło się w I LO w Limanowej. W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele, uczniowie oraz lokalne w władze ( Wójtowie okolicznych gmin oraz Starosta Powiatu Limanowskiego). Wydarzenie było doskonałą okazją do zaprezentowania założeń naszego projektu a także zachęcenie do korzystania z rezultatów projektu.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading