Од 19ти до 23ти Декември во Македонија се одржа недела на роботиката каде сите училишта кој се вклучени во РОБИ проектот направија работилници со своите амбасадор наставници и ученици.

Дел од полотирањето на игрите беа Find Your Way и Emotion Path како и сите останати игри кој беа осмислени од македонските наставници и претставени на интернационалната конференција во струга.

Повеке од 20 наставници и преку 1000 ученици од цела Македонија беа дел од оваа недела на роботика. 

Ви Благодариме на сите што активно се вклучивте.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading