Stowarzyszenie ARID przygotowuje się to szkolenia pilotażowego. Na początek musimy się sami przeszkolić jak grac w gry z udziałem robotów oraz jak przeszkolić nauczycieli.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading